همکاری صنعتی برای توسعه نانودارویی که بافت قلب را بازسازی می‌کند
آلتامیرا تراپیوتیکس (Altamira Therapeutics) با همکاری شرکت هکت تراپیوتیکس (Heqet Therapeutics) روی توسعه نانوذرات حاوی RNA کار می‌کنند که قرار است به بازسازی سلول‌های قلبی کمک کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار