برخورد شدید قوه قضائیه فرانسه با معترضان
قوه قضائیه فرانسه با سرعت و شدت در حال رسیدگی به پرونده عاملان ناآرامی‌های اخیر در این کشور پس از کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله به دست نیرو‌های پلیس بوده و تا به حال ۷۴۰ حکم زندان و ۱۰۵۰ محکومیت علیه آن‌ها شکل گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار