رستمی: دشمنان در اغتشاشات پیچیده ترین جنگ ترکیبی تاریخ را علیه ایران راه انداختند
در نشست سراسری بسیج اساتید کشور مطرح شد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: طراحی های زیادی برای حوادث سال گذشته اتفاق افتاده بود و این حجم از هماهنگی بین دشمنان خارجی و داخلی بی سابقه بود، ولی آنچه را که روی آن حساب نمی کردند باطل السحر نقشه هایشان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار