چرا حکم دادستان برای پلمب چاه‌ها باید برگشت بخورد؟ / دو هفته دیگر این‌چنین آرام سخن نمی‌گوییم!
امام جمعه شهربابک:
امام جمعه شهربابک گفت: من امروز خطاب به مسئولین استانی اعلام می‌کنم که اگر تا دو هفته دیگر مشکل آب بر طرف نشود ما مثل امروز آرام سخن نمی‌گوییم و جور دیگر تصمیم خواهیم گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار