پروژه آبرسانی به ناحیه صنعتی پارس آباد تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل:
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصدی پروژه آب‌رسانی ناحیه صنعتی پارس‌آباد با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار