از بازگشت مجدد بازنشستگان به کار تا ماجرای افزایش سن بازنشستگی
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد
میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی توضیحاتی درباره ماجرای افزایش سن بازنشستگی و بازگشت دوباره بازنشستگان به کسب و کار ارائه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار