برگزاری جلسه هماهنگی دیپلماسی وگردشگری سلامت در وزارت امورخارجه
جلسه هماهنگی دیپلماسی و گردشگری سلامت به میزبانی وزارت امور خارجه با حضور وزرای بهداشت، میراث فرهنگی و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار