تشکل صورتی تهدیدی برای جنبش‌های دانشجویی
یادداشت دانشجویی |
تشکل‌های ضعیف و تکامل نیافته فارغ از آنکه نمی‌توانند عامل پیش برد اهداف و اصول انقلاب اسلامی باشند، تهدید مضاعفی نیز از برای جنبش‌های دانشجویی بنا به عدم تثبیت مبانی حداقلی و توان استقلال طلبی تلقی می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار