دانشگاه قم بین‌المللی‌ترین دانشگاه ایران است
رئیس دانشگاه قم گفت: دانشگاه قم بر اساس آمار وزارت علوم، بین‌المللی‌ترین دانشگاه ایران است و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ دانشجو از ۱۹ کشور جهان در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار