نانوذرات دیکالکوژنید فلزی به کمک «انرژی پاک» می‌آیند
توسط محققان دانشگاه سیتی هنگ کنگ،
ساخت الکتروکاتالیست بسیار کارآمدی که می‌تواند به‌طور قابل توجهی تولید هیدروژن را از طریق تقسیم الکتروشیمیایی آب تقویت کند
ارسال نظرات
آخرین اخبار