«سلیاک»؛ بیماری که تمام اعضای بدن را گرفتار می‌کند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «سلیاک» یک بیماری هزار چهره است که تقریبا هیچ بخشی از ارگان‌ها، اعضا و جوارح انسان وجود ندارد که در جریان این بیماری به عوارض آن گرفتار نشود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار