شمارش معکوس افتتاح نخستین خوابگاه متاهلی دانشگاه‌های اراک
مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک از افتتاح قریب الوقوع خوابگاه شهید سلیمانی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار