انتشار مقاله علمی و تایید موفقیت «کوو ایران برکت»
توسط داوران بین‌المللی معتبرترین مجله پزشکی انجام شد؛
مجری مطالعات بالینی واکسن «کووایران برکت» گفت: پس از گذشت ۱۸ ماه، سرانجام مقاله کارایی واکسن «کوو ایران برکت» برای نخستین‌بار در یکی از معتبرترین مجلات برجسته علمی جهان بنام The BMJ تأیید و به چاپ رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار