علت بروز اضطراب جدایی در کودکان چیست؟
یک روانشناس گفت: هر سال با بازگشایی مدارس، کودکانی هستند که برای اولین بار با یک موقعیت رسمی مانند مدرسی مواجه می‌شوند. رویارویی با این موقعیت اضطراب جدایی را در کودک تشدید می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار