رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم معرفی شد
طی حکمی از سوی رئیس فرهنگستان علوم، «رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم» منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار