لابی صهیونیسم به دنبال رخنه در میان مسلمانان است
رهبر انصارالله:
رهبر انصارالله تأکید کرد که لابی یهودی-صهیونیستی در جهان از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی از رژیم‌های اروپایی، به دنبال مهار مسلمانان و نفوذ در آنان هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار