آغاز برنامه تبادل علم و فناوری با بررسی ۴ موضوع فناورانه
نهمین دوره برنامه تبادل علم و فناوری یا استپ به اختصار Science and Technology Exchange Program (STEP) از امروز شنبه ۸ مهر کار خود را شروع خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار