رفع یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو با ساخت سنسور اکسیژن در کشور
یکی از واحد‌های فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار