مشکلات جامعه پرستاری؛ از بی‌رغبتی دانشجویان تا شیفت‌های فرسایشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بی‌رغبتی دانشجویان در ورود به عرصه پرستاری و چندشیفته بودن که تأثیر جدی بر کاهش بازدهی دارد را ازجمله مشکلات جامعه پرستاری عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار