زن، سرچشمه اصلی معنا بخشی به جریان مقاومت
در اتفاقات اخیر فلسطین، نقش آفرینی زنان بیش از گذشته در تاریخ مقاومت فلسطین به چشم می‌خورد. اولین سوالی که در این مواجهه‌ی تاریخی به ذهن مخاطب خواهد رسید؛ این است که این روحیه‌ی مجاهدانه در زنان از کجا نشات گرفته است؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار