پسا "بن-بروجن"؛ مصوبات سفر وزرا به اصفهان هیچ نبود، عالی هم نبود/ فناوری جدید، راه حل آلودگی اصفهان
نماینده مردم اصفهان مطرح کرد
نماینده مردم اصفهان ضمن اشاره به حلقه‌های مفقوده حل معضل آلودگی شهر، درباره مصوبات سفر وزرای نیرو و کشور به اصفهان نکاتی را مطرح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار