طرح جامع گردشگری لوت تهیه می‌شود
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور گفت: تلاش می‌کنیم از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی وزارتخانه اعتبار طرح جامع گردشگری لوت را تامین کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار