عظمت عملکرد و حساسیت کار سازمان آتش‌نشانی در حادثه بیمارستان گاندی
شهردار تهران مطرح کرد؛
زاکانی گفت: حادثه بیمارستان گاندی یک مورد برای بیان عظمت عملکرد و حساسیت کار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار