عملیات احداث فاز دوم تصفیه‌خانه خلیج فارس منطقه ۱۹ از نیمه راه گذشت
عملیات عمرانی فاز تکمیلی تصفیه‌خانه خلیج فارس منطقه ۱۹ در راستای تکمیل طرح‌های مدیریت منابع آب این منطقه به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار