طرح ملی ترویج کارآفرینی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر تاکید کرد:
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در راستای اجرای آن‌ها ماموریت داریم تا طرح‌هایی نظیر طرح ملی ترویج کارآفرینی را با حمایت دانشگاه برای دانشجویان سال سه و چهار دوره کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اجراکنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار