شیوع بیماری زنگ گندم در مزارع گلستان / فنولوژی گیاهان جدی گرفته شود
معاون جهاد کشاورزی گلستان مطرح کرد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: گزارش حاصل از بازدید‌های میدانی کارشناسان جهادکشاورزی حاکی از آن است که شیوع بیماری زنگ‌گندم در اکثر مزارع مشاهده و در حال زیادشدن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار