انقلاب، چون اقیانوس است منحرفان و فرصت‌طلبان را پس می‌زند
روزنامه هم‌میهن می‌گوید: جامعه ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷همچون اقیانوس بود، اما خالص‌سازان می‌کوشند با شعار انقلابی گری آن را به یک برکه فرو کاهند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار