«همایش بزرگمهر حکیم» با حضور اساتید برجسته برگزار شد
دبیر همایش بزرگمهر حکیم با این بیان که، بزرگمهر حکیم به عنوان یک شخصیت برجسته و فیلسوف و متفکر دوران باستان، که از سخنان حکمت آمیز او نیز مطالبی به جای مانده، نقش مهمی در تاریخ ادب و فرهنگ ایران دارد و یکی از شخصیت‌های مهم در شاهنامه است، گفت: براساس پژوهش‌های متعدد و مختلفی که صورت گرفته، به طور قطع به یقین ثابت شده است که شاهنامه کاملا تاریخ محض است و در تاریخ بودنش هیچ شک و تردیدی نمیشه داشت.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار