ارتقاء ضرایب امنیتی کاغذ دانشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی
مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از افزایش ضرایب امنیتی کاغذ دانشنامه این دانشگاه با قابلیت غیرقابل جعل خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار