کشور برای رهایی از دام رشد سطح پایین، نیازمند حجم عظیمی از سرمایه گذاری است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران:
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اشتراک نظر اقتصاد دانان برجسته کشور گفت: ایران برای رهایی از دام رشد سطح پایین، نیازمند حجم عظیمی از سرمایه گذاری است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار