ویژگی‌های شخصی اساتید علوم پزشکی اساس ارتقا قرار می‌گیرد
معاون آموزشی وزارت بهداشت:
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در نظر داریم به جای بررسی پرونده افراد و ارتقا پرونده آنها، خود شخص و ویژگی‌های ایشان اساس ارتقا قرار بگیرد. تغییرات خوبی در این آیین نامه ارتقا دیده شده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار