رئیس جمهور فرانسه به کشور مالی سفر کرد
با ادامه عملیات نظامیان فرانسوی در غرب آفریقا؛
درحالی که عملیات نظامیان فرانسوی در کشور آفریقایی مالی ادامه دارد، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه امروز وارد مالی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار