1700 دانشجوی دانشگاه آزاد نقده از آب شرب سالم بی‌بهره‌اند
رئیس دانشگاه آزاد نقده از تحصیل 1700 دانشجو در این مرکز خبر داد و گفت: این تعداد دانشجو از نعمت آب شرب سالم بی‌بهره‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار