اصول مهم حکومت علوی قانون گرایی و تامین معیشت خانواده‌هاست
امام جمعه چناران با اشاره به شکل گیری دولت یازدهم:
امام جمعه چناران هدف و غایت حکومت در اندیشه علوی را اعتلای کلمه حق و رشد مردم دانست و با اشاره به شکل‌گیری دولت جدید گفت: اصول مهم در حکومت علوی قانون گرایی و تامین معیشت خانواده ها در جامعه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار