بیمه حوادث برای دانشجویان اجباری و بیمه تکمیلی اختیاری شد
پوشش بیمه حوادث برای تمام دانشجویان مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی جدید اجباری و پوشش بیمه تکمیلی اختیاری اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار