بهره‌مندی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه لرستان از خدمات بیمه‌ای / 7134 نفر از دانشجویان تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گرفته‎اند
کارشناس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه لرستان:
کارشناس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه لرستان گفت: دانشجویان ورودی جدید دانشگاه لرستان همزمان با ثبت‌نام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‎گیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار