رونمایی از قطعه موسیقی یار توسط جامعه اسلامی دانشگاه شیراز+ فیلم
قطعه موسیقی یار ساخته شده توسط جامعه اسلامی دانشجویان و مرکز مهدویت در دانشگاه شیراز رونمایی شد.