ارائه خدمات مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه به دانشجویان در تابستان 
 به منظور ارائه خدمات بیشتر و مداوم در تمامی ایام سال، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه در ایام تابستان تعطیل نیست و دانشجویان می‌توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار