گروه‌های جهادی برتر دانشگاه‌های استان لرستان انتخاب شدند
مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی لرستان:
مسئول سازندگی و کارآمدسازی بسیج دانشجویی لرستان گفت:  هفت گروه جهادی به عنوان گروه‌های جهادی برتر دانشگاه‌های استان لرستان تعیین شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار