پرديس بين‌المللي کيش دانشگاه صنعتي شريف دانشجو مي‌پذيرد
پرديس بين‌المللي دانشگاه صنعتي شريف در جزيره کيش در دوره بين‌المللي کارشناسي ارشد مديريت (MBA) دانشجو پذيرش مي کند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار