روزانه ۸ نفر در لیست انتظار پیوند اعضا جان می‌سپارند
قائم مقام معاونت درمان علوم پزشکی مشهد خبر داد
قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این نکته که ما روزانه حدود هشت بیمار در لیست انتظار پیوند خود را از دست می‌دهیم، گفت: این در حالی است که ما سالانه حدود ۴۰۰۰ بیمار مرگ مغزی در کشور داریم که تنها ۱۰۰۰ نفر از این تعداد حاضر به اهدای عضو اعضای خانواده خود هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار