جان کری: حرکت هواپیما روس تداعی حمله بود
وزیر امور خارجه آمریکا گفت؛ بر اساس قوانین درگیری، آمریکا می توانست هواپیمای نظامی روسیه را که بر فراز ناوشکن آمریکایی در آبهای بین المللی دریای بالتیک پرواز کرد، سرنگون کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار