اعتصاب، راه‌آهن فرانسه را مختل کرد
در اعتراض به وضعیت شغلی
اعتصاب کارگران بخش راه آهن فرانسه روز سه شنبه حمل و نقل ریلی فرانسه را مختل کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار