حضرت امیرالمؤمنین(ع) در روز غدیر چند ساله بودند؟
روز غدیر در سال دهم هجرت اتفاق افتاده است، اما در سال تولد امام علی(ع) اختلاف نظر وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار