شیوه‌نامه نحوه اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد ابلاغ شد
بخشنامه شیوه‌نامه نحوه اعطای امتیازات جدید به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار