در خصوص حساب‌های قوه قضاییه هیچ گونه سوء استفاده شخصی صورت نگرفته است
توکلی در دانشگاه آزاد اصفهان:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیری در کابینه دولت وجود دارد که خانواده‌اش مدیر و مدیر عامل ۱۴ موسسه صنعتی و پتروشیمی می‌باشد که به این تعارض منافع می‌گویند، گفت: در خصوص حساب‌های قوه قضاییه هیچ گونه سوء استفاده شخصی صورت نگرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار