طرح سئوال نمایندگان مجلس از وزیرعلوم به زمان دیگری موکول شد
سخنگوی کمیسیون آموزش:
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برنامه طرح سوال نمایندگان از وزیرعلوم و وزیر آموزش و پرورش به زمان دیگری موکول شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار