سیطره کامل حزب الله و ارتش سوریه بر ارتفاعات فلیطه در قلمون
ارتش سوریه و نیروهای حزب‌الله لبنان با پیشروی در منطقه قلمون غربی موفق شدند کنترل کامل ارتفاعات فلیطه در این منطقه را به دست بگیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار