جهاددانشگاهی با عملی کردن علم و دانش به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند
نماینده مردم کرمانشاه:
نماینده مردم کرمانشاه گفت: جهاددانشگاهی می‌تواند با اتکا به توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور در تولید و عملی کردن علم و دانش، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار