کسب نخستین مدال برنز برای دانشجویان ایران/ نجمه خدمتی سوم شد
مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان؛
در هفتمین دوره مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان، نجمه دست خدمتی نخستین مدال برنز برای دانشجویان ایران به نام خود ثبت کرد
ارسال نظرات
آخرین اخبار